Home

 

 
 

Vad gör en ICT-konsult?

ICT står för

Informations och Kommunikations Teknologi

All verksamhet i dag, både i offentligheten och i de privata företagen, är beroende av

  • Informationsteknologi - datorer, informationsbehandling och Internet
  • Kommunikationsteknologi - nätverk, mobiler och 3G-tjänster

Rätt använd innebär ICT:  "Rätt information hos rätt person på rätt plats vid rätt tidpunkt".

För att nå dit behövs  IT-styrning (IT governance).   

Konsultens uppgift är att ge verksamhetsledningen de verktyg den behöver för att ha kontroll över användningen av  IT och kommunikation och kunna ta initiativ till en optimering och anpassning av dem till verksamheten och till dess strategiska och taktiska mål. 

Hur kan jag som konsult hjälpa dig i din verksamhet? 

Jag har varit med sedan 60-talet. Mina tre viktigaste intresseområden numera är IT governance, Kommunikation och Öppen Källkod.  

Halvdagsseminarium om IT-styrning

Den 23 april 2010 håller jag ett halvdagsseminarium om IT-styrning på Elfviksgården på Lidingö  i samarbete med DPU.

 [läs mer...]

Min bok IT-styrning

I april 2009 utkom min bok IT-styrning - vad ledning och styrelse behöver känna till om informationsteknologi.

Den kom ut på Konsultförlaget som numera har övertagits av Liber AB.

ISACA Sweden Chapter har köpt in den till sina medlemmar.

Rekommenderas av stora Revisionsföretag.

 [läs mer...]

Testa hur din verksamhet använder elektronisk post (e-mail) och på vilket trappsteg på mognadstrappan ni befinner er. [läs mer...]

Vill du veta mer?  Läs här om vad jag kan erbjuda. [läs mer...]

Copyright © 2005-2010 Rabbe Kurtén; Alla rättigheter förbehålls.          Senast uppdaterad 2010-04-06